Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

Health Check Up Program  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ตรวจสุขภาพที่ BAAC คุ้มค่าอย่างไร 

  1. ผลการตรวจได้มาตรฐานเดียวกับโรงพยาบาลในราคาที่ประหยัดกว่า
  2. ไม่เพียงแค่ตรวจสุขภาพแต่ยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพให้กับคุณด้วย
  3. มีคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเพื่อกำจัดโรค
  4. ไม่เพียงแค่ตรวจให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นโรค แต่เรายังวิเคราะห์ต่อไปว่าความเสี่ยงในอนาคตมีอะไรบ้าง
  5. เลือกรายการตรวจที่เหมาะสมกับตัวคุณได้
  6. มีบุคลากรทางการแพทย์คอยให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพของคุณและครอบครัว
  7. สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เบื่อหน่ายการเก็บเอกสารสามารถรับผลการตรวจผ่าน Electronic file ทางโทรศัพท์มือถือได้ 

สอบถามเพิ่มเติม


Loading...