Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

              BangkokGene Cardio & Metabolic (โรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบการเผาผลาญอาหาร) BangkokGene Cardio & Metabolic คือโปรแกรม การตรวจยีนพันธุกรรม จำนวน 67 ยีนในดีเอ็นเอ ของท่าน ที่มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด (CVD) และ โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญผิดปกติ(Metabolic) เช่น โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานเป็นต้น BangkokGene Cardio & Metabolic ยังตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับอาการไม่พึง ประสงค์จากปฏิกิริยาของยา(ADR)ในกลุ่มที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจด้วย ซึ่งเป็นผลตรวจจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาได้เหมาะสมกับท่าน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค หากสามารถทารบได้ว่าท่านมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคก็จะสามารถ ช่วยให้ท่านทำการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมของท่านได้ ผลการตรวจที่ครอบคลุมนั้นสามารถช่วยให้ท่านวางแผนการจัด การสุขภาพเฉพาะตัว เพื่อเป็นตัวเลือกในการป้องกันการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจในโปรแกรมของ BangkokGene Cardio & Metabolic โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง
- โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- โรคหลอดเลือดหัวใจ (การอุดตันของหลอดเลือดแดงที่หัวใจ)
- โรคหลอดเลือดดำเกิดลิ่มเลือด
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย)
- โรคอ้วน
- โรคหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- เส้นเลือดปอดอุดตัน (การอุดตันฉับพลันในหลอดเลือดแดงในปอด)
- ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน

ความผิดปกติของระบบการเผาผลาญ

- เบาหวาน ประเภทที่ 1
- เบาหวาน ประเภทที่ 2
- ภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
- นิ่วในถุงน้าดี
- การก่อนิ่วจากโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ (โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์)
- โรคเกาต์
- โรคไทรอยด์เป็นพิษ
- ภาวะน้าตาลในเลือดสูง
- ภาวะไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
- ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ
- ภาวะการแพ้แล็กโทส
- กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญผิดปกติ เช่น อ้วนลงพุง
- ภาวะไขมันเกาะตับ ที่ไม่ได้เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 

ข้อจำกัด

การตรวจทางพันธุกรรมเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงล่วงหน้า แต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีหลายอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด โรคต่างๆได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจควบคุมได้ไม่หมด ผลที่เป็นบวกไม่ได้หมายความว่าท่านจะเกิดโรคและผลที่เป็นลบไม่ได้หมา ยความว่าท่านจะไม่มีโอกาสเกิดโรคจากการสืบทอดทางพันธุกรรม การตรวจนี้จึงไม่สามารถรับประกันผลได้100%ว่าท่านจะเกิดโรคหรือไม่ แต่เป็นแนวทางหรือแผนที่ ที่จะช่วยให้แพทย์ผู้ดูแลสุขภาพได้ดูแลท่านอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีสุขภา พดีตลอดอายุขัย

ขั้นตอนการตรวจ BangkokGene Cardio & Metabolic

  1. สอบถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการตรวจBangkokGene Cardio & Metabolic
    2. แพทย์จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่าน และสง่ ไปยังห้องปฎิบัติการของเรา
    3. แยกดีเอ็นเอจากตัวอย่างและการตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
    4. ส่งผลตรวจให้แพทย์ของท่าน
    5. แพทย์จะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ให้ท่าน และให้คำแนะนำในการดำเนินการในลำดับต่อไป

Loading...