Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

การตรวจยีนพันธุกรรมเกี่ยวกับภาวะสุขภาพดีและความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกาย

วิธีเชิงรุก ในการดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย ข้อจำกัด การตรวจทางพันธุกรรมเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงล่วงหน้าแต่ปัจจัยที่ทำให้เ กิดโรคนั้นมีหลายอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด โรคต่างๆได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจควบคุมได้ไม่หมดผลที่เป็นบวกไม่ได้หมายค วามว่าท่านจะเกิดโรคและผลที่เป็นลบไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีโอกา สเกิดโรคจากการสืบทอดทางพันธุกรรม การตรวจนี้จึงไม่สามารถรับประกันผลได้100%ว่าท่านจะเกิดโรคหรือไม่ แต่เป็นแนวทาง หรือแผนที่ ที่จะช่วยให้แพทย์ผู้ดูแลสุขภาพได้ดูแลท่านอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดอายุขัย

วางแผนการมีสุขภาพดี และเติมเต็มการดำเนินชีวิตโดยเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับลักษณะยีนของ ท่าน BangkokGene Wellness & Fitness เป็นการตรวจยีนพันธุกรรมใน ดีเอ็นเอของท่าน ถึง 139 ยีนที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพที่ดี และความแข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายท่าน

การตรวจทางพันธุกรรมของ BangkokGene Wellness & Fitness เพื่อระบุลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
การตอบสนองต่อโภชนาการและอาหารเสริม
• อัตราการเผาผลาญสารอาหาร
• การจัดการน้ำหนักตัว
• ความสามารถในการกำจัดพิษของเซลล์
• ความสามารถในการกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระ
• ตอบสนองต่อการออกกำลังกาย
• ความไวต่ออาการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการออกกำลังกาย

ผลจากการตรวจ BangkokGene Wellness & Fitness จะทำให้ท่านทราบและเข้าใจรูปแบบของลักษณะทางพันธุกรรมของท่าน

ข้อมูลนี้จะช่วยให้ท่านหรือบุคคลากรทางการแพทย์ และแพทย์ จัดทำแผนการจัดการสุขภาพส่วนบุคคลที่เน้นในเรื่องดังต่อไปนี้

1. พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ
2. มีโภชนาการที่ดีและเหมาะสม
3. มีกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ

BangkokGene Wellness & Fitness จะตรวจ 139 ยีนในดีเอ็นเอของท่าน เพื่อระบุลักษณะทาง พันธุกรรมที่เกี่ยวข้องในเรื่องต่อไปนี้

การจัดการอาหารและโภชนาการ

สุขภาพตา
การเผาผลาญแคโรทีน และ วิตามิน A

สุขภาพหัวใจ
การเผาผลาญ Homocysteine ความไวต่อเกลือ
การตอบสนองความดันโลหิตสูง และ การอักเสบ

สุขภาพการเผาผลาญ
การต้านทานต่ออินซูลิน metabolic syndrome
การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต และการตอบสนองการอักเสบ

ความสามารถในการกำจัดสารต้านอนุมูลอิสระ
วิตามินซี วิตามินอี ซีลีเนียม และ coenzyme Q10

การทำงานของตับ
การล้างพิษเฟส 1 และ 2 และเผาผลาญสเตียรอยด์

สุขภาพและพละกำลัง
วิตามินบี 6 วิตา มินบี 12 และ coenzyme Q10

ความไวในการเผาผลาญ
การเผาผลาญคาเฟอีน การแพ้แลคโตส และ สมดุลของโอเมก้า 3 และ 6

ประสิทธิภาพทางกายและทางจิต

การออกกำลังกาย
ความทนทาน และ ความหนักในการการออกกำลังกาย

ความแข็งแรง
การดูดซึมออกซิเจนและการนำไปใช้ประโยชน์

ประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อ
การใช้ประโยชน์จากพลังงาน

การจัดการน้าหนักตัว
การเผาผลาญไขมัน และโรคอ้วน

สุขภาพจิต
ความไวต่อการตอบสนองต่อความเครียด

การตอบสนองทางสรีรวิทยา
ความไวต่อความเจ็บปวด และ การตอบสนองของการอักเสบ

การป้องกันการบาดเจ็บ

สุขภาพกระดูก
การเกิดกระดูกเปราะหัก การเผาผลาญวิตามินดีและแคลเซียม

สุขภาพเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
เอ็นและการบาดเจ็บของเอ็น และ การเผาผลาญคอลลาเจน

สุขภาพที่เกี่ยวข้องกับอายุ
โรคข้อเข่าเสื่อม

ความเสี่ยงที่เกิดจากการเล่นกีฬา
ภาวะหัวใจหยุดเต้นฉับพลัน

บาดเจ็บศีรษะ: การกระทบกระเทือน
เนื้อเยื่ออ่อน และการเกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่ออกกำลังกาย

ขั้นตอนการตรวจ BangkokGene Wellness & Fitness

1. สอบถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการตรวจ BangkokGene Wellness & Fitness ในวันนี้

2. แพทย์จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่าน และส่งไปยังห้องปฏิบัติการของเรา

3. แยกดีเอ็นเอจากตัวอย่างและการตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม

4. ส่งผลตรวจให้แพทย์ของท่าน

5. แพทย์จะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ให้ท่าน และให้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตใหักับท่านต่อไป

การตรวจพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคหัวใจและหลอดเลือด และ โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญอาหาร

โรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุหลักทั่วโลกของการเสียชีวิตของคนจำนวน 17.3 ล้านรายต่อปี โรคนี้คร่าชีวิตผู้คนสูงกว่าโรคมะเร็งทุกชนิดรวมกัน องค์กรอนามัยโลก (WHO)
ประมาณการว่าโรคเบาหวานเป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตของคน จำนวน 1.5 ล้านรายทั่วโลก ในปี 2012

ดูแลสุขภาพของท่านด้วยการตรวจ BangkokGene Cardio & Metabolic (โรคหัวใจและหลอดเลือดและระบบการเผาผลาญอาหาร) BangkokGene Cardio & Metabolic คือโปรแกรม การตรวจยีนพันธุกรรม จำนวน 67 ยีนในดีเอ็นเอ ของท่าน ที่มีความเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด (CVD) และ โรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญผิดปกติ(Metabolic) เช่น โรคหัวใจวาย โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวานเป็นต้น BangkokGene Cardio & Metabolic ยังตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับอาการไม่พึง ประสงค์จากปฏิกิริยาของยา(ADR)ในกลุ่มที่ใช้ในการรักษาโรคหัวใจด้วย ซึ่งเป็นผลตรวจจะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาได้เหมาะสมกับท่าน ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาโรค หากสามารถทารบได้ว่าท่านมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคก็จะสามารถ ช่วยให้ท่านทำการเปลี่ยนแปลงการรับประทานอาหาร การใช้ชีวิต และสภาพแวดล้อมของท่านได้ ผลการตรวจที่ครอบคลุมนั้นสามารถช่วยให้ท่านวางแผนการจัด การสุขภาพเฉพาะตัว เพื่อเป็นตัวเลือกในการป้องกันการเกิดโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การตรวจในโปรแกรมของ BangkokGene Cardio & Metabolic โรคหัวใจและหลอดเลือด

- โรคเส้นเลือดหัวใจโป่งพอง
- โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
- โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
- โรคหลอดเลือดหัวใจ (การอุดตันของหลอดเลือดแดงที่หัวใจ)
- โรคหลอดเลือดดำเกิดลิ่มเลือด
- โรคความดันโลหิตสูง
- โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย (หัวใจวาย)
- โรคอ้วน
- โรคหลอดเลือด
- โรคหลอดเลือดสมอง
- เส้นเลือดปอดอุดตัน (การอุดตันฉับพลันในหลอดเลือดแดงในปอด)
- ภาวะหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน

ความผิดปกติของระบบการเผาผลาญ

- เบาหวาน ประเภทที่ 1
- เบาหวาน ประเภทที่ 2
- ภาวะระดับไขมันในเลือดผิดปกติ
- นิ่วในถุงน้าดี
- การก่อนิ่วจากโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์ (โรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์)
- โรคเกาต์
- โรคไทรอยด์เป็นพิษ
- ภาวะน้าตาลในเลือดสูง
- ภาวะไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์สูง
- ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานน้อยกว่าปกติ
- ภาวะการแพ้แล็กโทส
- กลุ่มโรคเกี่ยวกับระบบการเผาผลาญผิดปกติ เช่น อ้วนลงพุง
- ภาวะไขมันเกาะตับ ที่ไม่ได้เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ข้อจำกัด

การตรวจทางพันธุกรรมเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงล่วงหน้า แต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีหลายอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด โรคต่างๆได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจควบคุมได้ไม่หมด ผลที่เป็นบวกไม่ได้หมายความว่าท่านจะเกิดโรคและผลที่เป็นลบไม่ได้หมา ยความว่าท่านจะไม่มีโอกาสเกิดโรคจากการสืบทอดทางพันธุกรรม การตรวจนี้จึงไม่สามารถรับประกันผลได้100%ว่าท่านจะเกิดโรคหรือไม่ แต่เป็นแนวทางหรือแผนที่ ที่จะช่วยให้แพทย์ผู้ดูแลสุขภาพได้ดูแลท่านอย่างเหมาะสมเพื่อให้มีสุขภา พดีตลอดอายุขัย

ขั้นตอนการตรวจ BangkokGene Cardio & Metabolic

1. สอบถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการตรวจBangkokGene Cardio & Metabolic
2. แพทย์จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่าน และสง่ ไปยังห้องปฎิบัติการของเรา
3. แยกดีเอ็นเอจากตัวอย่างและการตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
4. ส่งผลตรวจให้แพทย์ของท่าน
5. แพทย์จะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ให้ท่าน และให้คำแนะนำในการดำเนินการในลำดับต่อไป

การตรวจยีนพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

วิธีเชิงรุก ในการดูแลสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีปราศจากโรคภัย “เพราะมะเร็งระยะเริ่มแรกย่อมมีการตอบสนองต่อการรักษาหรือมีโอกาสหายมากกว่าระยะลุกลาม หรือระยะสุดท้าย” การตรวจยีน ONCO ถือเป็นกลยุทธ์ต้านมะเร็งของสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล(UICC) เหมาะสมอย่างยิ่งในการตรวจค้นหาจุดเสี่ยงต่างๆในดีเอ็นเอของท่าน ไม่ว่าจะมีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคมะเร็งหรือไม่ก็ตาม ถ้าตรวจพบปัญหาแต่เนิ่น ๆ จะทำให้สามารถป้องกัน และรักษาโรคได้ทัน ปัจจุบันนี้ แพทย์สามารถรักษามะเร็งหลายชนิดให้หายได้ หรืออย่างน้อยก็ ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งมีชีวิตการอยู่รอดที่ยาวนานเท่ากับบุคคลปกติที่อยู่ในวัยเดียวกัน

BangkokGene ONCO ตรวจยีนเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง 32 ชนิด

1. โรคมะเร็งผิวหนังชนิด Basal Cell Carcinoma
2. โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
3. โรคมะเร็งเต้านม
4. โรคมะเร็งปากมดลูก
5. โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
6. โรคมะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก หรือโรคมะเร็งเยื่อบุมดลูก
7. โรคมะเร็งหลอดอาหาร
8. โรคมะเร็งหลอดอาหาร ชนิด Squamous Cell Carcinoma
9. โรคมะเร็งถุงน้าดี
10. โรคเนื้องอกของสมองในผู้ใหญ่ ชนิด Glioma
11. โรคมะเร็งตับ
12. โรคมะเร็งไต
13. โรคมะเร็งกล่องเสียง
14. โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
15. โรคเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง
16. โรคมะเร็งปอด
17. โรคมะเร็งปอด ชนิด Adenocarcinoma
18. โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง
19. โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง ชนิด Hodgkin
20. โรคมะเร็งต่อมน้าเหลือง ชนิด Non-Hodgkin
21. โรคมะเร็งไฝ
22. โรคเนื้องอกของเยื่อหุ้มสมอง
23. โรคมะเร็งโพรงหลังจมูก
24. โรคมะเร็งของกระดูกชนิดร้ายแรง
25. โรคมะเร็งช่องปากและลำคอ
26. โรคมะเร็งรังไข่
27. โรคมะเร็งตับอ่อน
28. โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
29. โรคมะเร็งผิวหนัง ชนิด Squamous Cell Carcinoma
30. โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
31. โรคมะเร็งอัณฑะ
32. โรคมะเร็งต่อมไทรอยด์

ข้อจำกัด

การตรวจทางพันธุกรรมเป็นตัวบ่งบอกความเสี่ยงล่วงหน้าแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคนั้นมีหลายอย่าง การรับรู้ความเสี่ยงล่วงหน้าจะช่วยให้สามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆได้ อย่างไรก็ดี ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่างอาจควบคุมได้ไม่หมด ผลที่เป็นบวกไม่ได้หมายความว่าท่านจะเกิดโรคและผลที่เป็นลบไม่ได้หมายความว่าท่านจะไม่มีโอกาสเกิดโรคจากการสืบทอดทางพันธุกรรม การตรวจนี้จึงไม่สามารถรับประกันผลได้100%ว่าท่านจะเกิดโรคหรือไม่ แต่เป็นแนวทาง หรือแผนที่ ที่จะช่วยให้แพทย์ผู้ดูแลสุขภาพได้ดูแลท่านอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีสุขภาพดีตลอดอายุขัย เริ่มต้นดูแลสุขภาพของท่านด้วยการตรวจ BangkokGene Onco

BangkokGene ONCO เป็นการตรวจพันธุกรรมในดีเอ็นเอ

ของท่านที่เชื่อมโยงไปยังความเสี่ยงในการสืบทอดลักษณะทางพันธุกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง ด้วยข้อมูลจากลักษณะทางพันธุกรรมเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถดูแลสุขภาพของท่าน
เพื่อการมีสุขภาพดีหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งได้เป็นอย่างดี สามารถดูแลสุขภาพได้ดีขึ้นพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการรับประทานอาหารเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคของท่านได้ ด้วยเหตุที่มีอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นสาเหตุการตายของประชากรโลกมากเป็นอันดับต้นๆ

ในปี 2558 องค์กรอนามัยโลก (World Health Organization-WHO) และสมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล(Union for International Cancer Control - UICC) ชูประเด็นในการรณรงค์ว่า “มะเร็งไม่ได้เหนือกว่าเรา” (Cancer Not Beyond Us) เน้น 4 กลยุทธ์ต้านมะเร็ง ได้แก่

- สุขภาพดีเราเลือกได้ (Choosing healthy lives)
- มะเร็ง ค้นหาได้ (Delivering early detection)
- มะเร็งรักษาได้ เข้าถึงได้ (Achieving treatment for all)
- และเป็นมะเร็ง ก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ (Maximizing quality of life)

BANGKOKGENE

จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ต้านมะเร็งของท่านและคนที่ท่านรัก เข้าใจปัจจัยเสี่ยงของท่านต่อการเกิดโรคมะเร็ง โรคมะเร็งคือกลุ่มของโรคที่เกิดเนื่องจากเซลล์ของร่างกายมีความผิดปกติ ที่ DNA หรือสารพันธุกรรม ส่งผลให้เซลล์มีการเจริญเติบโตมีการแบ่งตัวเพื่อเพิ่มจำนวนเซลล์ รวดเร็ว และมากกว่าปกติ จากรายงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่าขณะนี้มะเร็งที่พบในร่างกายมนุษย์มีมากกว่า 100 ชนิด และในปี 2558 ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ถึงอุบัติการณ์ของของโรคมะเร็งในประเทศไทยว่าอัตราการเกิดโรคมะเร็งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉลี่ยมีผู้ป่วยรายใหม่ราว 120,000 คน/ ปี และโรคมะเร็งยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับ 1 ของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน โดย 5 อันดับในไทยได้แก่

เพศชาย
1.ตับและท่อน้าดี
2.ปอด
3.ลำไส้ใหญ่
4.ต่อมลูกหมาก
5.ต่อมน้าเหลือง

เพศหญิง
1.เต้านม
2.ปากมดลูก
3.ตับและท่อน้าดี
4.ปอด
5.ลำไส้ใหญ่

ปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคมะเร็งที่สำคัญ 2 ปัจจัย ได้แก่
1. ปัจจัยจากสิ่งแวดล้อมภายนอกร่างกาย เช่น สารก่อมะเร็งที่ปนเปื้อน ในอาหาร อากาศ เครื่องดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น รวมทั้งการได้รับรังสี เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย และพยาธิบางชนิด
2. ปัจจัยภายในร่างกาย เช่น ความผิดปกติทางพันธุกรรมความบกพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน และภาวะทุพโภชนา เป็นต้น

ขั้นตอนการตรวจ BangkokGene ONCO
1. สอบถามแพทย์ของท่านเกี่ยวกับการตรวจBangkokGene ONCO
2. แพทย์จะเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่านแล ะส่งไปยังห้องปฏิบัติการของเรา
3. แยกดีเอ็นเอจากตัวอย่างและการตรวจเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรม
4. ส่งผลตรวจให้แพทย์ของท่าน
5. แพทย์จะอธิบายผลลัพธ์ที่ได้ให้ท่าน และให้คำแนะนำในการดำเนินการในลำดับต่อไป

Loading...