Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

BAAC จัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ยืดโครโมโซมชีวิต หยุดโรคเสื่อม เบาหวาน หัวใจ”

BAAC จัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ยืดโครโมโซมชีวิต หยุดโรคเสื่อม เบาหวาน หัวใจ” แก่สมาชิก โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเซลล์บำบัด นพ.สมนึก ศิริพานทอง

การจัดเสวนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสมาชิกจนล้นห้องสัมมนา บรรยากาศภายใน เต็มไปความรู้ที่ถ่ายทอดออกมาได้แบบเป็นกันเอง อีกทั้งยังสอดแทรกเรื่องเล่าจากประสบการณ์ของวิทยากร ห้องบรรยายจึงปรากฎเสียงหัวเราะของผู้เข้าฟังบรรยายเป็นระยะ เรียกว่า ผู้เข้าฟังบรรยายต่างเพลินกันจนลืมเวลาเลยทีเดียว

Loading...