Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

คณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานที่ BAAC

“คณะจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าศึกษาดูงานที่ BAAC”

BAAC ได้รับเกียรติเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ให้กับคณะศึกษาดูงานสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่นำทีมโดยนายแพทย์บัญชา แดงเนียม อาจารย์ภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อีกทั้งท่านยังเป็นท่านอาจารย์แพทย์ที่ปรึกษาประจำ BAAC ที่เล็งเห็นถึงมาตรฐานทางการแพทย์และการให้บริการ จึงนำคณะเข้ามาศึกษาการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยเวชศาสตร์ชะลอวัยที่เน้นการป้องกันก่อนการเกิดโรค ด้วยทีมงานมืออาชีพ อีกทั้งแพทย์ที่ประจำอยู่ที่นี่ ก็เป็นระดับอาจารย์แพทย์ผู้ชำนาญในศาสตร์ชะลอวัยแต่ละด้าน ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และให้ข้อมูลความรู้กับคณะศึกษาดูงานไปอย่างเต็มที่เลยล่ะค่ะ

Loading...