Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

Doctor Consult 

               เมื่อจบขั้นตอนการตรวจร่างกายด้วยเครื่องแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายสำหรับโปรแกรมคือ การพบแพทย์ เพื่อสรุปผลการตรวจทั้งหมด ซึ่งได้ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ โดยได้มีการจัดสรรเวลาให้เพียงพอสำหรับการพูดคุยปรึกษาปัญหา เพื่อหาสาเหตุของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น รวมถึงการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดทุกขั้นตอนจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญให้แก่ท่านมากที่สุด เสมือนเป็นแพทย์ประจำตัวของท่านที่พร้อมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจควบคู่กันไป

 

Loading...