Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

 บำรุงและฟื้นฟูการทำงานของสมอง ด้วยสารสกัดจากโปรตีนบริสุทธิ์ในรูปกรดอะมิโนอิสระและรูปแบบของเปปไทด์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำทางเทคโนโลยีชีวภาพ ปราศจากเชื้อและสารที่ทำให้เกิดอาการแพ้  ช่วยในการกระตุ้นสารสื่อประสาทให้เซลล์ประสาทเจริญเติบโตและฟื้นฟูอย่างเป็นธรรมชาติ


ประโยชน์ของ Brain Booster
* กระตุ้น/ฟื้นฟู เซลล์ประสาท
* ป้องกันเซลล์ประสาทจากการถูกทำลายด้วยสารพิษ หรือภาวะสมองเสื่อมในอนาคต
* ปรับการทำงานของเซลล์ประสาท เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ความจำ ให้ดียิ่งขึ้น
* ช่วยควบคุมการเผาผลาญให้เซลล์ประสาทมีการใช้พลังงานจากออกซิเจนได้เหมาะสม
ผู้ที่ควรได้รับการฟื้นฟู
* เริ่มมีอาการสมองเสื่อม (Demention)
* โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer)
* โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke)
* อุบัติเหตุทางสมอง (Traumatic brain injury)

Loading...