Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

3. Bone Density Test

         ภาวะกระดูกเสื่อมโทรมจากมวลกระดูกน้อยหรือโรคกระดูกพรุนมักไม่มีอาการแสดง การตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกจึงเป็นหนึ่งทางเลือกเพื่อทำให้ทราบถึงสุขภาพของกระดูกและความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนที่อาจเกิดขึ้น ช่วยให้สามารถป้องกันและวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสม

       ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ Bone density
       1.  ผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ชายที่มีอายุมากกว่า70 ปีขึ้นไป
       2.  ผู้หญิงที่หมดประจำเดือนก่อนอายุ 45 ปี
       3.  ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีค่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า 19
       4.  ผู้ที่เสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนหรืออาจมีสุขภาพกระดูกเสื่อมโทรม เช่น
            - มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน
            - มีประวัติเคยมีกระดูกสะโพกหัก กระดูกสันหลังหัก หรือกระดูกหักที่ตำแหน่งอื่นๆ จากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง
            - ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนที่มีความสูงของร่างกายลดลงมากกว่า 3 เซนติเมตร (จากความสูงเดิม) หรือเป็นโรคมะเร็งเต้านม
            - ผู้ชายที่มีอายุมากกว่า 50 ปี  ที่มีความสูงของร่างกายลดลงมากกว่า 3 เซนติเมตร หรือมีอาการของภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย                       หรือเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก
            - ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคตับเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง โรคการดูดซึมของระบบทางเดินอาหารผิดปกติ หรือ                      โรคข้ออักเสบเรื้อรัง

            - ผู้ที่เป็นโรคต่อมไทรอยด์และโรคต่อมพาราไทรอยด์
            - ผู้ที่มีอาการหลังค่อมหรือหลังโค้งงอผิดปกติ
            - ผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
            - ผู้ที่รับยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ ยารักษาโรคลมชัก ยารักษาโรคไทรอยด์ ยารักษามะเร็ง เป็นต้น

Loading...