Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

2. Bio Body Scan (EIS)

         การตรวจวัดระดับความผิดปกติของอวัยวะทุกส่วนภายในร่างกาย ด้วยเครื่อง EIS เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด (SEE-THROUGH New operating system) ที่สามารถแยกแยะความผิดปกติ ครอบคลุมทุกระบบอวัยวะหลักได้อย่างละเอียดมากกว่า และลงลึกถึงปัญหาในรายละเอียดปลีกย่อย ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้หลักการ Bio Feedback เป็นการตรวจด้วยวิธีการส่งกระแสไฟฟ้าอย่างต่ำมากเข้าสู่ร่างกาย ซึ่งไม่มีอันตรายหรือความเจ็บปวดใดๆ ผ่านขั้วไฟฟ้าเพื่อวัดค่าความต้านทานของของเหลวภายในร่างกาย และของเหลวที่อยู่ระหว่างเซลล์ (Interstitial Fluid) ในแต่ละอวัยวะ การที่เซลล์หรืออวัยวะมีสารชีวเคมี หรือการทำงานที่ผิดปกติมากเกินไปหรือน้อยเกินไป สัญญาณไฟฟ้าตอบกลับจะแตกต่างกัน ซึ่งจะใช้เวลาเพียง 3 นาที ในการสแกนทั่วร่างกาย แล้วระบบจะนำไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว เกี่ยวกับการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะนั้นๆ โดยระดับผลการตรวจจะแบ่งผลการประเมินออกเป็นระดับความเสี่ยงในหัวข้อต่างๆ เพื่อบ่งบอกแนวโน้มในการเกิดปัญหาและความเสื่อมของเซลล์ จากระดับสูงสุดไปหาระดับเล็กน้อย นำมาแปลผลเพื่อวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์นั้นๆ เป็นรายงานสรุปสภาวะสุขภาพโดยรวมทั้งหมดในร่างกายอย่างละเอียด และยังสามารถเน้นการดูแลสุขภาพและปรับสมดุลของอวัยวะที่เริ่มมีความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะแรกๆ รวมถึงการแนะนำอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค และให้สามารถดูแลตัวเอง เพื่อเป็นการป้องกันก่อนเกิดโรคร้ายขึ้นได้ในอนาคต

       เทคโนโลยี Electro Interstitial Scan (EIS) เป็นการตรวจเพื่อช่วยคัดกรองรายละเอียดการทำงานของเซลล์ในแต่ละอวัยวะได้อย่างครบถ้วน ในเบื้องต้นผลการตรวจจะช่วยให้เราทราบว่า มีอวัยวะส่วนไหนของร่างกายอยู่ในภาวะที่ผิดปกติในขณะที่ตรวจ และบอกระดับความเสื่อมของร่างกาย แนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แม้ว่าในขณะนี้ยังไม่มีอาการแสดงของโรคให้เราเห็นก็ตาม จึงเป็นแนวทางการตรวจเพื่อการวางแผนป้องกันการเกิดโรคได้เป็นอย่างดี และสามารถประเมินวิเคราะห์ความเสื่อมของเซลล์ หรือบ่งชี้พยาธิสภาพของอวัยวะภายในได้ทั้งหมด 37 อวัยวะ รวมเป็น 9 ระบบการทำงานของร่างกาย คือ

  1. ระบบหัวใจและหลอดเลือด / Cardiovascular functions
  2. ระบบต่อมไร้ท่อ / Endocrine functions
  3. ระบบขับถ่าย และระบบสืบพันธุ์ / Urogenital and renal functions
  4. ระบบสั่งการของประสาทและกล้ามเนื้อ / Neuromuscular functions
  5. ระบบทางเดินหายใจ / Respiratory functions
  6. ระบบการย่อยอาหาร / Digestive functions
  7. ระบบประสาทและสมอง / Neurologic functions
  8. ระบบการเผาผลาญอาหาร / General metabolic functions
  9. ระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การติดเชื้อ / Immune functions (allergic risk, infectious risk and ENT risk)


Bio Body Scan 1 ครั้ง จะสแกนร่างกายครอบคลุมได้ทุกระบบ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทีละส่วน ไม่มีผลข้างเคียง (Side Effect) ที่เกิดจากการตรวจ และไม่ต้องเสี่ยงกับผลแทรกซ้อนของการตรวจอื่นๆ (เช่น การตรวจเลือด, ตรวจหาเซลล์มะเร็ง ฯลฯ) เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพทุกท่าน สำหรับเป็นเครื่องมือช่วยประเมินทั้งเกณฑ์ของสุขภาพในปัจจุบัน และแนวโน้มความเสี่ยงในอนาคตอย่างละเอียด

ในการตรวจด้วยเทคโนโลยีนี้ บุคคลที่ควรระวังคือ หญิงตั้งครรภ์ และบุคคลที่มีโลหะ หรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ

Loading...