Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

           BAAC ดำเนินงานภายใต้การดูแลมาตรฐานระดับสากล มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้วิทยาการทางการแพทย์ และมาตรฐานการรักษา ซึ่งมีคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์มืออาชีพและความชำนาญ ในด้านการแพทย์ การดูแลรักษาแบบองค์รวม รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่างๆ พยาบาลวิชาชีพ และสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ครบวงจร มีบริการด้านสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ และความงาม ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่สำหรับไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ของผุ้คนในยุคปัจจุบัน ที่หันมาดูแลตัวเองกันมากขึ้น

           นอกจากนี้ เราไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาให้ BAAC เป็นผู้นำทางด้านการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยศาสตร์ชะลอวัย โดยทีมแพทย์ผู้มากประสบการณ์ พร้อมบุคลากรมืออาชีพ รวมถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์โรค และความเสี่ยง การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสุขภาพร่างกาย พร้อมมาตรฐานการดูแลใส่ใจ
เสมือนคนในครอบครัว ภายใต้การบริการที่ดีที่สุด เพราะเราเชื่อว่า การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขเมื่อสาย สุขภาพร่างกายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากไม่ตรวจสุขภาพ และไม่รักษาตั้งแต่เริ่มต้น ปัญหาเล็กๆ จะกลายเป็นปัญหาที่หนักขึ้น จนสายเกินกว่าจะรักษาได้

            เราควรเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพราะความสุขที่แท้จริงคือ “การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่มีแต่ความสุขนั่นเอง”

 

 

 

 

 

 

Who We Are

        Bangkok Anti-Aging Center ศูนย์ดูแลสุขภาพครบวงจร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนทันสมัย และผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ เราได้นำวิทยาการทางการแพทย์ที่เน้นการรักษาแบบองค์รวม (Holistic Medicine) ซึ่งเป็นการรักษาที่มุ่งเน้นไปถึงการหาสาเหตุของความเจ็บป่วยมากกว่าที่จะเป็นเพียงการรักษาตามอาการ 

Our Mission

           เราพร้อมที่จะดูแลสุขภาพเพื่อความสุขของท่านและคนที่ท่านรัก ภายใต้การบริการที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์แบบองค์รวม และเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นำทางการแพทย์ในระดับอาเซียน และในภูมิภาคเอเชีย

           เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Bangkok Anti-Aging Center คงจะมีโอกาสได้รับใช้ท่าน ด้วยความทุ่มเทอย่างจริงจังในการให้บริการ เพื่อพัฒนารูปแบบการรักษาให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการรักษาอย่างแท้จริง เราตั้งใจจะพัฒนา ค้นคว้า แสวงหาเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ดีที่สุด เพื่อนำมาดูแลท่านให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงตลอดไป

Our Vision

        โดยรักษาและฟื้นฟูร่างกายทุกระบบไปพร้อมๆ กัน ด้วยการกระตุ้นให้เกิดการซ่อม-สร้างถึงระดับเซลล์ ซึ่งเป็นวิธีที่เคยทำการรักษาให้เหล่าคนดังระดับโลกมาแล้วมากมาย จนทำให้ได้รับการยอมรับจากผู้ที่แสวงหาทางเลือกใหม่ทางการแพทย์และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

         เราดำเนินงานภายใต้การดูแลมาตรฐานระดับสากล โดยมีการคิดค้นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมในด้านองค์ความรู้ วิทยาการทางการแพทย์ และมาตรฐานการรักษา ซึ่งมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมบุคลากรมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญสูงคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยบรรยากาศที่ให้ความผ่อนคลายและเป็นกันเอง เพื่อให้เป็นศูนย์การแพทย์ดูแลและฟื้นฟูสุขภาพ บริการผู้ที่รักสุขภาพและสนใจในศาสตร์แห่งเซลล์บำบัด และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

Our Philosophy

          การป้องกันย่อมดีกว่าการแก้ไขเมื่อสาย สุขภาพร่างกายเป็นเรื่องละเอียดอ่อน หากไม่หมั่นสังเกตหรือดูแล ปัญหาเล็กๆ อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ หรืออาจสายเกินเยียวยาได้ เราจึงควรเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ เพราะความสุขที่แท้จริงคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตใจที่มีแต่ความสุขนั่นเอง

 

 

 

 

ทีมแพทย์ของเรา

Loading...