Give us a Call
+6622772893
Send us a Message
Baac.contact@gmail.com
Opening Hours
Open Daily Until 8:00PM

เรียนรู้ก่อน-หลังทำ IV

การปฎิบัติตัวก่อนทำ IV
1. ควรพักผ่อนให้เพียงพอ 6-8 ชม. เนื่องจากหลังทำคีเลชั่นอาจมีอาการอ่อนเพลียซึ่งเป็นผลจากการขับสารพิษออกจากร่างกาย
2. ควรงดดื่ม alcohol ทุกชนิด ก่อนมาทำ คีเลชั่น อย่างน้อย 1-2 วัน
3. ถ้าหากไม่สบาย เป็นไข้ ท้องเสีย ควรแจ้งแพทย์หรือพยาบาลก่อนทุกครั้งก่อนทำคีเลชั่น
4. ควรรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนทำคีเลชั่น เพราะระหว่างการทำอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง

การปฏิบัติตัวหลังทำ IV
1. ระหว่างที่ร่างกายกำจัดสารพิษ และลดโลหะหนักสะสม ไตจะทำงานเพิ่มขึ้น ควรดื่มน้ำสะอาดมากขึ้น
2. หลังทำคีเลชั่นควรรับประทานวิตามิน และแร่ธาตุต่าง ๆ ในรูปอาหารเสริมเพิ่มขึ้นจากอาหารประจำวัน เพราะอาจมีการสูญเสียแร่ธาตุไปบ้างในระหว่างการทำคีเลชั่น
3. ควรดื่มน้ำมาก ๆ ประมาณ 2 ลิตรต่อวันเป็นเวลา 3 วัน หลังจากทำคีเลชั่นบำบัดเพื่อให้ช่วยนำพาสารพิษขับออกทางปัสสาวะได้มากขึ้น
4. กลางคืนนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ประมาณ 6-8 ชั่วโมง เนื่องจากหลังทำคีเลชั่นอาจมีอาการอ่อนเพลียซึ่งเป็นผลจากการขับสารพิษออกจากร่างกาย
5. หลังการทำคีเลชั่นบำบัด สามารถรับประทานยาที่รับประทานอยู่ประจำได้ตามปกติ และควรรับประทานวิตามินและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น Zinc, Vitamin B รวม เป็นต้น
6. อาจมีอาการปวดศีรษะ วิงเวียนศีรษะ ซึ่งเป็นอาการข้างเคียงที่พบได้กับผู้ป่วยน้อยราย ควรรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือดื่มน้ำผลไม้ทดแทน เพราะระหว่างการทำอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง ซึ่งอาการจะทุเลาลงและหายไปเอง ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรปรึกษาแพทย์
7. ควรหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ หรือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของสีผสมอาหาร อาหารทะเลที่มีตะกั่วปนเปื้อน เป็นต้น

 

ผลข้างเคียงจากการทำ (กรณีหากเกิดกับบางราย)

ระยะแรกบางท่านอาจมีอาการอ่อนเพลีย บางรายอาจมีอาการปวดศีรษะ เป็นไข้ ในคนที่มีสารพิษสะสมมาก อันเนื่องจากกระบวนการขับสารพิษออกจากร่างกาย เรียกว่า Healing crisis
อาการที่เกิดขึ้น แก้ได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำสะอาดมากๆ

 

Loading...